หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสถานีบริการน้ำมัน) - นครราชสีมา

Accountant
บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป

- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 

- ดูแลและจัดทำบัญชีเงินสดย่อย 

- จำแนกเอกสารต่าง ๆ ทางการเงิน 

- งานการเงินวางบิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

- จบการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี 

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ เช่น Word, Excel, Power Point 

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

- มีจิตวิทยา สามารถโน้มน้าวหรือเจรจากับพนักงานได้ดี 

- มีความตั้งใจ ต้องการเรียนรู้งานใหม่ ๆ 

- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

-ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง, ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ให้แก่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศ เช่น ปตท. และไทยออยล์ เป็นต้น 

- ประกอบธุรกิจคลังน้ำมัน จัดเก็บ และจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ประกอบธุรกิจขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมัน ปตท. อยู่หลายแห่งทั่วประเทศ
 
ที่อยู่ : 223 ถ.นิคมลำตะคอง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 081-321-5882
โทรสาร : 044-312-892
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด