หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Officer
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกบัญชีในส่วนค่าใช้จ่าย
 2. ตรวจสอบเอกสาร และบันทึกบัญชีในส่งนต้นทุน
 3. ตรวจสอบเอกสาร และตั้งเรื่องคืนเงินลูกค้า เช่นเงินจอง เงินกู้เกิน cashback เงินประกันต่อเติม เงินประกันการเช่า
 4. ตรวสจสอบและเคลียเงินสดย่อย,เงินทดรองจ่าย และเงินทดรองโอนกรรมสิทธิ์
 5. ตรวจสอบเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ และบันทึกรายได้
 6. ตรวจสอบเอกสารการรัาบเงินต่างๆ (FN,IR)
 7. จัดทำรายงานภาษีซื้อขาย และแบบ ภ.พ.30
 8. จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 9. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 10. จัดทำรายงานต้นทุนรายแปลง
คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (ชาย/หญิง)
 2. มีประสบการณ์ ด้านการบัญชีอ 0 -3 ปี  ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 3. เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป(ทางบัญชี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel 
 5. ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
ติดต่อ HR (ฟิล์ม) 092-264-1858 หรือ Email : tarnachporn.s@pf.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมีแผนงานขยายโครงการเพิ่มขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จก้าวไปพร้อมกับองค์กร 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 เเขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ : 0-2247-7500 ต่อ 2070,2077
โทรสาร : 0-2247-7500-4
โฮมเพจ : http://www.pf.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)