หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์ฯสุขสวัสดิ์)

Accounting Officer
ด่วนมาก!
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ราษฎร์บูรณะ, ธนบุรี, ทุ่งครุ, บางขุนเทียน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก งบกระทบยอดภาษีซื้อ - ขาย
- จัดทำรายงานเช็ครอเรียกเก็บ เช็คคืน
- บันทึกรายการบัญชี รายการปรับปรุงต่างๆ พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีแยกประเภท
- บันทึกรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับจากสาขา
- สรุปรายงานการเดินสะพัดบัญชีค่าใช้จ่าย
- สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯสุขสวัสดิ์
คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง

- อายุ22 - 30 ปี บริบูรณ์

- ปริญญาตรีสาขาบัญชี

- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

• เป็นพนักงานประจำของบริษัท ไม่ใช่ตัวแทนขายประกัน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ, ธนบุรี, ทุ่งครุ, บางขุนเทียน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2641-3500-79 ต่อ 6116,1611,6131
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)