หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (3 ตำแหน่ง)

Accounting officer
บริษัท สำนักงานยศวินการบัญชี จำกัด
บัญชี/ผู้ตรวจบัญชี
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่หลัก

1. บันทึกบัญชีในระบบ express
2. จัดทำแบบภาษีต่างๆ
3. จัดทำรายงานทางบัญชี(มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล)
* มีหัวหน้างานให้คำแนะนำ *เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรีด้านบัญชี
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อื่นๆ เช่นโปรแกรม MS Office, และอินเตอร์เน็ตทั่วไป ได้
4. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
5. สามารถสื่อสารและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
6. มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สำนักงานยศวินการบัญชี จำกัด เปิดให้บริการกว่า 15 ปี ให้บริการด้านบัญชีครับวงจร ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 200 ราย ทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ใช้โปรแกรมบัญชีในการจัดทำงบการเงิน พัฒนาความรู้ให้กับทีมงานตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มทักษะงานให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ บริษัทต้องการเพิ่มทีมงานคุณภาพ ดังนี้ 
ที่อยู่ : 678/308 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2115-0152
โทรสาร : 0-2115-0152
โฮมเพจ : http://www.uniqueaudit.com