หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Officer
OTL QUALITY COMPANY LIMITED
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บันทึกบัญชี จัดทํางบการเงิน งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ ของบริษัท
  • สามารถวิเคราะห์บัญชี จัดทํารายงานบันทึกบัญชี ปิดงบบัญชีได้ ชี้แจงข้อมูลกับฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชีได้อย่างถูกต้อง
  • ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ตรวจสอบความถูกต้อง
  • มีความรู้เรื่องภาษี ภพ.30, ภงด.50, ภงด.51
  • มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง สามารถรับสภาวะแรงกดดันได้ทุกรูปแบบ
  คุณสมบัติ
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์มากกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ดีแต่ถ้าใช้โปรแกรมบัญชี CD Organizer ได้จะพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
  • ถ้าเป็นคนในพื้นที่ อ.ลี้ จ.ลําพูน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 1 อัตรา
  เพศ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
  สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
  การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
  คณะ : บัญชี
  คณะ : บริหารธุรกิจ
  สาขา : การบัญชี
  สวัสดิการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท โอทีแอล ควอลิตี้ จำกัด
  รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน อาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505560000499 
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศรีสวาท แก้วอินหน่อ
  ที่อยู่ : 11/4 หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
  โทรศัพท์ : 064-979-6879
  โฮมเพจ :