หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ออกใบแจ้งหนี้

2. ดูแลเงินสดย่อย

3. สรุปเงินสดย่อย

4. จัดเตรียมรายงานประจําเดือนในเรื่องสถานะการเงิน

5. จัดเตรียมงบประมาณประจําเดือน ประจําปี

6. เตรียมข้อมูลสําหรับผู้สอบบัญชีประจํา

7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

8. จัดทําบัญชีทรัพย์สิน

9. ประสานงานสรรพากร

10. บันทึกรายรับ รายจ่าย

11. บันทึกใบเสร็จ

12. ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเช็ค

13. ดูแลเก็บเงินสด และทรัพย์สินอื่นๆ

14. ดูแลใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการนิติบุคคล

15. ดูแลการจ่ายภาษี

16. ดูแลเงินในบัญชีต่างๆ ที่นิติบุคคล

17. ดูแลทรัพย์สิน

18. งานอื่นๆ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 23 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
Fragrant Group has created new paradigm of Property Development in Thailand called 'Living Wisdom' via ECO-LUXURY condominiums branded 'Circle' since 2003.

* Success of the Fragrant Group has been demonstrated via Fragrant Sukhumvit 71, The Prime 11, Circle 1, Circle 2 (Living Protytype), Circle Sukhumvit 12, Circle Sukhumvit 11, Circle Sukhumvit 31, and Circle REIN.
* Vision 2020 "Fragrant Group to Become the Leading ECO-Innovative Property Developer in Asia"
* You could possibly take great pride with us by joining the winning team today. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Division (recruitment@fragrantproperty.com)
ที่อยู่ : 31st Fl., Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road, Makasan, Ratthewi, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2652-9888
โทรสาร : 0-2381-6635
โฮมเพจ : http://www.fragrantgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)