หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

Accounting Analyst
โรงพยาบาลนวเวช/บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สุขภาพ/โรงพยาบาล
กทม. (บึงกุ่ม)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ของการบันทึกบัญชี

2. ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

3. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของการทำการจ่ายชำระ

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วน ในการหักภาษีเงินได้ ณที่จ่าย

5. ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานประกอบบัญชี

6. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของการบันทึกบัญชี

7.ควบคุมให้มีการทำงานตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา

1. ปริญญาตรีสาขาบัญชี

2. มีประสบการณ์ในการทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลาง ถึงใหญ่ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความรู้ความสามารถ

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Oracle, Excel และ Word

2. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องภาษีหัก ณ.ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. มีความรูเรื่องการควบคุมทางบัญชี

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีความละเอียด รอบคอบ

2. สามารถทำงานนอกเวลาทำงานได้

3. มีบุคลิกภาพ ไหวพริบ และปฏิภาณที่ดี

4. ชอบทำงานที่ท้าทายความสามารถ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (บึงกุ่ม)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • หอพักพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
“โรงพยาบาลนวเวช”  VISSON :  "MAKING QUALITY HEALTHCARE ACCESSIBLE"
เป็นโรงพยาบาลสร้างใหม่ขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ 8.5 ไร่ ตั้งอยู่บนศูนย์กลางคมนาคมกรุงเทพฝั่งตะวันออก มีความสามารถในการบริหารด้านสุขภาพทุกช่วงวัยครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาพอันประกอบด้วย ส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟู ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา พร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสูงสุดและล่าสุด สภาพแวดล้อมที่สะอาด เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริการได้รับการบริการที่ปลอดภัย พึงพอใจ สะดวกสบาย และรู้สึกรับรู้ถึงความคุ้มค่าของการบริการ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-2019 บริษัทฯ ของดการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว ท่านสามารถส่งประวัติผ่าน www.navavej.com  ได้ตามปกติ บริษัทฯ ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ที่อยู่ : 99/3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2029-9431
โฮมเพจ : http://www.navavej.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลนวเวช/บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)