หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี (2 อัตรา)

Accounting Officer (2 Positions)
ด่วนมาก!
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , การคมนาคมขนส่ง
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูงานบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้
2. บันทึกบัญชีลูกหนี้เข้าระบบ Oracle
3. ออกอินวอยซ์/Debit Note
4. ออกใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี
5. ออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานลูกหนี้ /เจ้าหนี้
6. จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในส่วนของภาษีขาย)
7. จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการขอคืนเงินภาษีจากกรมสรรพากร



คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี สาขา บัญชี
3. จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 - 3 ปี
4. ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความชำนาญในธุรกิจก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nassanee
ที่อยู่ : 27th Floor, Sino-thai Tower 32/59-60 Sukhumvit 21 Rd., (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-1321-9 ต่อ 1678, 081-929-0672
โทรสาร : 0-2260-1339
โฮมเพจ : http://www.stecon.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)