หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสรรหาว่างจ้าง)

Human Resources Officer
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สรรหาใบสมัครจากแหล่งต่างๆ

- คัดเลือก และสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

- จัดทำประกาศและสื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

- ออกบูธกิจกรรมจัดหารงาน หรือนัดพบแรงงานตามพื้นที่ต่างๆ

- จัดอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่

- ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก


คุณสมบัติ

- เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันได้ดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 021297386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : #เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา , เจ้าหน้าที่สรรหา , เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร , สรรหาคน , เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร , เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหาบุคลากร , recruitment , recruit , เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ , People , Hrd , Human Resources Recruitment , สรรหาบุคคล , บุคคล , Development Plan , พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล , บุคลากร , Employee Welfare , สรรหาบุคคลากร , สรรหาพนักงาน , Recruitment Candidates , บริหารงานบุคคล , สรรหาและว่าจ้าง , สรรหาว่าจ้าง , Performance Evaluation , การฝึกอบรม , Training , People Management , อบรมและพัฒนา , Learning And Development , Training & Development , คัดสรรบุคลากร , Recruite , คัดเลือกพนักงาน , บริหารทรัพยากรมนุษย์ , Hrm , Er , Ga , ฝึกอบรมพัฒนา , กำหนดกลยุทธ์ , People Development , จัดทำแผนงบประมาณ , Compensation , Benefits , ทำเงินเดือน , Executive Search , อบรมพนักงาน , สรรหา , การสรรหา , Organizational Development , เทรนนิ่ง , ฝึกอบรม , บริหารทรัพยากรบุคคล , General Affairs , Recruitment And Selection , Od , งานทรัพยากรบุคคล , จัดงบประมาณ , Recruitment & Selection , ศูนย์ฝึกอบรม , Labor Relations , แรงงานสัมพันธ์ , Hr Operation , Hr Function , Manpower Planning , Office Management , Payroll , Time Attendance , Erp , Employee Relations , Welfare , Work Permit , Mass Recruitment , ทรัพยากรบุคคล , การจัดการทั่วไป , General Management , Management , การอบรม , สัมมนา , การคัดสรรบุคลากร , Recruiting , สรรหาบุคลากร , Fi , co , Sap , As , 400 , Co , Human Resources Management , Hrmi , Organization & Personnel , Cost Accounting , บัญชีต้นทุน , Corporate Account , Iso , Oracle , Tax , ลูกจ้างสัมพันธ์ , Employee Relation , Er & Ga , Er & Welfare , แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ , Payroll&benefit , บริหารผลตอบแทน , บริหารค่าจ้างและผลตอบแทน , Compensation & Benefits , Taxes , Provident Fund , Social Security Fund , ภาษี , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนประกันสังคม , บริหารค่าจ้าง , ทำแผนงบประมาณ , แผนงบประมาณ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ , จัดการงานบุคคล , บัญชีเงินเดือน , Payroll And Benefit , Gmp , Haccp , Wms , จัดอบรม , Learning , Development , Research And Development , Iso 9001 , รับรองคุณภาพ , Iso18000 , โปรแกรมบัญชี , Accounting System , Accounting Software , Accounting Information System , Express , Ax , Petty Cash , Ar , Ap , ระบบเงินสดย่อย , เงินสดย่อย , Banking , Microsoft Excel , Countif , Pivot Table , Vlookup , วิเคราะห์ข้อมูล , Allowance , Accident Insurance , ค่าแรงค่าจ้าง , ค่าจ้าง , เงินเดือน , สวัสดิการและเงินเดือน , ฝ่ายบุคคล , ระบบบัญชี , Audit , ตรวจสอบบัญชี , Peak , ภาษีอากร , จัดทำเงินเดือน , Affair , Administration , ประสานงาน , งานธุรการ , งานเอกสาร , จัดการเอกสาร , ควบคุมการเงิน , Financial Control , ควบคุมด้านการเงิน , Financial Forecasting , วิเคราะห์การเงิน , บริหารการเงิน , ควบคุมงบประมาณ , ฝึกอบรมพนักงาน , Training And Development , ปฐมนิเทศพนักงาน , จัดอบรมพนักงาน , สวัสดิการพนักงาน , Training Program , พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , Human Resources Development , Hris , Hiring , คัดสรรพนักงาน , Talent Acquisition , Talent Management , Mrp , Mps , Hr Management , Ga & Hr , งานฝึกอบรม , Mis , On Job Training , Mc , Ojt , กฎหมายแรงงาน , Labor Law , Workshops , E-learning , Business Plus , Pos , Retail Management , โปรแกรมเงินเดือน , Training&development , Office Administrator , Support Company , Human Resource Development , Nav , Dynamics Nav , Navision , Financial Management , Enterprise , Supply Chain , ควบคุมต้นการผลิต , วางแผนการผลิต , Service Management , Product Training , Technical Training , ฝึกอบรมทางเทคนิค , ให้คำแนะนำ , แนะนำสินค้า , Training พนักงาน , Organization Development , Human Resource Management , พัฒนาทรัพยากรบุคคล , Fi , Bplus , Bplus Hrm , โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป , Tiger Soft , Hr Program , B-plus , ประวัติพนักงาน , ประกันสังคม , Express Program , Gl , Cash Flow , Ifrs9 , Bd , พัฒนาธุรกิจ , วิเคราะห์ธุรกิจ , วิเคราะห์การตลาด , วางแผนการตลาด , Marketing Analysis , Strategic Partnership , Marketing Strategy , Career Development , Qad , Compensation&benefit , Hrms , Hr Software , Hr System , ทะเบียนประวัติพนักงาน , โปรแกรมบริหารงานบุคคล , วิเคราะห์ระบบข้อมูล , Jit , Iso 14001 , 5s , Kanban , Visual Management , Axapta , Dynamics Ax , Dynamics 365 , .net , Html5 , Tms , Boi , Gps Tracking , Export Tracking , Wms And Tms , Unicorn , ควบคุมการขนส่ง , Accounting Information Systems , Sage , Compensation And Benefit , Syteline , C , Asp , Rdbms , Web Api , Database Sql , Php , Html , Query , Qcs , Web Service , Iis , จ่ายค่าตอบแทน , Learning Development , Learning Management , Hr-od , Hrod , Infor , Digital Transformation , Infor Erp , Software Erp , ทรัพยากรบุคคลและธุรการ , Enterprise Resource Planning , Erp System , การวางแผนทรัพยากรองค์กร