หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (งานสรรหาว่างจ้าง)

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- สรรหาใบสมัครจากแหล่งต่างๆ

- คัดเลือก และสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด

- จัดทำประกาศและสื่อประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

- ออกบูธกิจกรรมจัดหารงาน หรือนัดพบแรงงานตามพื้นที่ต่างๆ

- จัดอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่

- ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก


คุณสมบัติ

- เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันได้ดี

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

- มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
“วิริยะประกันภัย” เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 37,000 ล้านบท (ข้อมูล ปี 2561) มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท พร้อมศูนย์บริการสินไหมทดแทนและสาขามากกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 6,500 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 73 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความเป็นมืออาชีพด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตามนโยบายของบริษัทที่ว่า “ความเป็นธรรมคือ นโยบาย”
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 121/28, 121/65 RS Tower 6th Floor, Ratchadapisek Rd., Dindang, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 021297386
โทรสาร : 0-2641-3593
โฮมเพจ : http://www.viriyah.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)