หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล

Human Resources Officer; Training and Development
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ดำเนินการจัดฝึกอบรม

• จัดทำรายงานและนำส่งข้อมูลการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ ต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

• ประสานงานการจัดฝึกอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม

• ติดตามผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

• จัดส่งแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปีต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม

• ร่วมจัดการต้อนรับคณะเยี่ยมชม

• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย/หญิง (ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นแล้วเท่านั้น)
อายุ : 22-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจ ทรัพยากรณ์มนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน : 0-2 ปี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : การจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
คณะ : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Boon Rawd Brewery, Thailand’s first brewery, is a renowned beer and beverage produce. The company produces products under the numerous brand names namely Singha, Leo, B-ing, Purra, Sanvo, Syder Bay, Boonrawd Farm, Pundee and Masita trademarks. The company has expanded and diversified its business interests into manufacturing, packaging, agriculture, real estate, food and restaurants, as well as retail fashions and life style, which comprises of over 50 affiliated companies. 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Number of Employee :
-
พันธกิจของบริษัท
ไม่ระบุ
นโยบายทรัพยากรบุคคล
ไม่ระบุ
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4253
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
คุณกรวีร์
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรวีร์
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4173
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด.