หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขาแม่สอด)

HR and Admin Officer
บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด
เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง
ตาก
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- บันทึกและเก็บแฟ้มประวัติข้อมูลพนักงาน

- จัดทำเอกสารประกันสังคม

- วางแผนกำลังคนและสรรหาพนักงาน

- ตรวจสอบข้อมูลการทำงานและจัดทำจ่ายเงินเดือนด้วยโปรแกรม Payroll

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ในตำแหน่งบุคคลและธุรการอย่างน้อย 1-3 ปี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : ตาก
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
Director or Owner
1.คุณศิริกุล ตติยวงศ์ไพบูลย์
กรรมการผู้บริหาร
2.คุณดวงฤทัย ตติยวงศ์ไพบูลย์
รองกรรมการผู้บริหาร

VISION

VK jeans มุ่งมั่นในการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นคุณภาพดีในราคาที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เราให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมการผลิต โดยไม่ละทิ้งซึ่งความประณีตและความใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของสินค้า เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งในผู้นำของการผลิตแบบ OEM (Original Enquiry Manufacturer) ในแถบเอเชีย และก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ผลิตแบบ ODM (Original Design Manufacturer) ต่อไป

MISSION
  • เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพสินค้าในราคาที่เหมาะสม
  • พัฒนามาตรฐานของสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆทางด้านนวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่อง
  • มีความยืดยุ่นในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเป็นผู้ผลิตที่มีความคิดสร้างสรรค์
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณดวงฤทัย
ตำแหน่ง : คุณฤทัย
ที่อยู่ : 48, 50, 52, 54, 56, 126, 128, 130 Soi Taksin 13, Taksin Rd. Samre, Thonburi Bangkok 10600, Thailand 10600
โทรศัพท์ : 0-2860-7770– 4 ต่อ253
โทรสาร : 0-2438-9929
โฮมเพจ : http://www.Vkjeans.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วี เค การ์เม้นท์ จำกัด