หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาว่าจ้าง (Human Resources & Administrative Officer)

ด่วนมาก!
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลสรรหาบุคลากรให้กับบริษัทฯ ตามโครงสร้างองค์กร พร้อม update ตลาดแรงงาน
- จัดทำสัญญาจ้าง การประเมินผลทดลองงาน และการประเมินผลงานประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำประกันสังคม, สวัสดิการ, บริหารระบบการจัดเก็บข้อมูล ของพนักงาน ศึกษาวิธีการใช้ Software ด้านบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ดูแล Job description ของพนักงานส่วนงานต่างๆ
- ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ประกาศ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับงานบุคคล และงานธุรการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ประสานงานและเรื่องการฝึกอบรม
- รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงาน และนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อหาแนวทางแก้ไข
- ดูแลอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึง การเบิก-จ่าย วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน
- ประสานงานภายในองค์กร ระหว่างส่วนงานต่างๆ รวมทั้งระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานโครงการ
- งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์/ รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์บัณฑิต หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพศ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในสายงานบุคคล
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
- มีความรับผิดชอบ, ละเอียด, รอบคอบ, มีไหวพริบ, อดทน และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการต่างๆ
**** มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้คล่อง (บริษัทฯ มีรถยนต์ให้ขับเพื่อออกไปติดต่อประสานงาน จึงไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะบางอัตรา)
- ประกันอุบัติเหตุ
- เสื้อฟอร์มบริษัท
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี จนพบว่าหลักในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีคือการเอาใจใส่ในนิยามของคำว่า "บ้าน" ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ประกอบกับการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริง ครบทุกฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริง ภายใต้ชื่อโครงการ time home, the LOG3 และโครงการอื่นๆ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอมอบโอกาสสำคัญให้กับผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปพร้อมกับเราในตำแหน่งงานต่างๆ ด้วยกัน

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแคธทรียา หอมแก่นจันทร์
ที่อยู่ : 78 Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoeynua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2260-3410 ต่อ 220
โทรสาร : 0-2258-3589
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด