หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบ้ติการ- ตลาดสัมมากรเมืองเอก (บจก.เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• งานบริการร้านค้าเช่า แก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า

  • บริหารพื้นที่ ตรวจสอบดูแลพื้นที่ ส่งมอบรับคืนพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า

  • รับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • จัดทำเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่ารปภ. แม่บ้าน ฯลฯ

  • ควบคุมดูแลการปฏบัติงานของ รปภ. แม่บ้าน

  • บริหารความปลอดภัยและการจราจรภายในพื้นที่

  • ควบคุมผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในศูนย์การค้า

  • ตรวจสอบอุปกรณ์บันทึกการแจ้งซ่อมต่าง ๆให้อยู่ในสถานะปกติพร้อมใช้อยู่เสมอ

  • ซ่อมแก้ไขเบื้องต้น ระบบไฟฟ้า ประปา

  • จัดทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เช่น สถิติรถ , ค่าแรง Outsource ,ค่าสาธารณูปโภค

  • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  คุณสมบัติ

  • วุฒิ ปวส. , ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา 
  • สามารถขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • สามารถใช้ Excel ได้
  • มีใจรักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ และอัธยาศัยดี 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ และทำงานวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ได้จะพิจาณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้
  • มีความละเอียดรอบคอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • สามารถรับแรงภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
   
   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : 2 อัตรา
  เพศ : ชาย
  เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
  ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
  สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
  การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
  สวัสดิการ
  - ประกันสังคม 
  - ประกันภัยและประกันสุขภาพกลุ่ม
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
  - ตรวจสุขภาพประจำปี 
  - เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
  - สวัสดิการด้านวงเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
  - ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานหรือธุรกิจของบริษัทฯนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
  - โบนัสประจำปี
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
  - เครื่องแบบพนักงาน
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
  ที่อยู่ : 86 Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
  โทรศัพท์ : 089-779-2945
  โทรสาร : 0-2106-8399
  โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th
  แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)