หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ USO NET และ USO Wrap โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ด่วนมาก!
บริษัท เรย์ เทล จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ควบคุมศูนย์ USO Net/ USO Wrap ให้มีความพร้อมเพื่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
  • ควบคุมดูแลสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้เป็นไปตามข้อตกลงคุณภาพ และประสิทธิภาพการบริการ โดยสม่ำเสมอ
  • แก้ไขปัญหาขัดข้องเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน หากการบริการต้องหยุดชะงักหรือใช้การไม่ได้
  • ประสานงาน รายงานผลการให้บริการในรอบเดือนตามแบบรายงานที่กำหนด

**ต้องประจำศูนย์ตามจังหวัด ดังนี้

-โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา


คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี
  • เพศชาย หรือ หญิง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 
  • มีใจเป็นจิตอาสา
  • สามารถประจำงานในต่างจังหวัดได้  (หากเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• ประกันกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เกี่ยวกับบริษัท
Raytel is a service provider as well as resource provider in the Telecom wireless area. We are working exclusively with Ericsson Thailand on a long term partnership basis. We are engaged in the whole process of a telecom rollout from Radio base station installation to, drive test and optimization as well as managed services both for 2G as well as 3G and moving forward, LTE. Our main goal is to have a satisfied customer and the best way to do this is to have satisfied employees.

We believe that anyone working with RayTel will not only have a great opportunity but also a good carrier path moving forward.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวไอรดา นากาจิม่า
ที่อยู่ : บริษัท เรย์ เทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 47/350 อาคารไคตัค ห้องเลขที่ K009500 ชั้น 9 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0959509069
โทรสาร : 0-2010-0805
โฮมเพจ : http://www.raytelthailand.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เรย์ เทล จำกัด