หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Teller, Customer Service) พื้นที่ : สระบุรี

ด่วนมาก!
บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การรับชำระสินเชื่อและค่าบริการต่างๆ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาให้เป็นไปตามระบบของธนาคาร รวมทั้งการให้บริการอื่นๆของธนาคาร เช่น การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร เป็นต้น

  - การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การรักษากลุ่มลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าและธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่สาขากำหนด

  คุณสมบัติ

  - ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

   - มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้นได้

   - หากมีประสบการณ์ในงานธนาคาร มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


    

   คุณสมบัติพื้นฐาน
   ประเภทของงาน : งานประจำ
   จำนวน : ไม่ระบุ
   เพศ : ไม่ระบุ
   เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
   ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
   สถานที่ : สระบุรี
   การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
   คณะ : บริหารธุรกิจ
   สาขา : การตลาด
   คณะ : บริหารธุรกิจ
   สาขา : การเงิน, การธนาคาร
   คณะ : เศรษฐศาสตร์
   คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
   สวัสดิการ
   • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
   • Life insurance (ประกันชีวิต)
   • ค่าทำงานล่วงเวลา
   • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
   • ประกันสุขภาพ
   • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
   • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
   เกี่ยวกับบริษัท
   United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited is a member of the United Overseas Bank Group, which aims to be a premier bank in the Asia – Pacific Region. With over 150 branches across Thailand, and supported by UOB Group’s extensive network of over 500 offices in 18 countries and territories, the Bank is well-positioned to play a significant role in the continued growth of the Thai economy and the banking & financial industry. We are seeking committed, energetic individuals who believe in being rewarded for performance, who want to grow in their careers, while at the same time, contribute to UOB’s exciting growth in Thailand. 
   ข้อมูลของบริษัท
   Company background
   Name of Company :
   United Overseas Bank (Thai)
   Number of Employee :
   -

   United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in Asia with a global network of more than 500 branches and offices in 19 countries and territories in Asia Pacific, Europe and North America

   In Asia, we operate through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia and Thailand, as well as branches and offices across the region.

   In 1935, amid the economic uncertainties following the Great Depression, UOB opened its doors to offer banking services for the merchant community in Singapore. 

   Since then, UOB has grown organically and through a series of strategic acquisitions. 

   Today, UOB is rated among the world’s top banks: ‘Aa1’ by Moody’s and ‘AA-’ by Standard & Poor’s and Fitch Ratings.

   Over more than eight decades, generations of UOB employees have carried through the entrepreneurial spirit, the focus on long-term value creation and an unwavering commitment to do what is right for our customers and our colleagues. 

   At UOB, we believe in being a responsible financial services provider and we are committed to making a difference in the lives of our stakeholders and in the communities in which we operate. Just as we are dedicated to helping our customers manage their finances wisely and grow their businesses, UOB is steadfast in our support 

   of social development, particularly in the areas of art, children and education.


   For the terms of use of our LinkedIn channel, please visit: bit.ly/UOBTermsOfUse.

   พันธกิจของบริษัท
   Company statement
   งาน หางาน สมัครงาน

   สวัสดิการ

   สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

   เราให้สวัสดิการที่ครอบคลุมในส่วนต่างๆ รวมถึงสิทธิพิเศษในการดูแลสุขภาพของคุณ การตรวจสุขภาพ และรวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในตามความจำเป็น

   การลาประเภทต่างๆ

   คุณสามารถเลือกลาได้ตามความจำเป็นในลักษณะการลาแบบต่างๆ ตามประเภทของการลาซึ่งมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย คุณสามารถเลือกลาเพื่อใช้เวลากับครอบครัว หรือใช้วันลาเพื่อทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการตามความชอบส่วนตัว ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจัดการและวางแผนชีวิตและหน้าที่การงานของคุณได้

   การประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

   ในฐานะที่เป็นพนักงาน คุณจะได้เป็นสมาชิกในแผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวร ตลอดจนคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุ จากผลประโยชน์คุ้มครองดังกล่าว คุณและครอบครัวสามารถวางใจได้เกี่ยวกับสถานภาพทางการเงินนอกเหนือจากที่คุณได้วางแผนในเรื่องการประกันต่างๆ ของตนเองไว้แล้วในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น

   Flexi-work arrangement

   Flexi-work arrangements ทำให้คุณจัดสรรชีวิตและการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว ด้วยสิ่งเหล่านี้คุณก็จะสามารถเติมเต็มได้ทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงานและครอบครัวตามความจำเป็น

   นโยบายทรัพยากรบุคคล
   Human Resource
   งาน หางาน สมัครงาน

   การพัฒนาและความก้าวหน้าในอาชีพ    


   ที่ยูโอบี เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณค้นหาศักยภาพสูงสุดของตนในแต่ละระดับตำแหน่งพนักงาน เรามีหลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ต่างๆเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพไม่ว่าเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานปัจจุบันหลักสูตรต่างๆประกอบด้วย การพัฒนาทักษะในสายงานและความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน ทักษะในการสื่อสารและการบริหารจัดการ รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมอื่นๆที่หลากหลายเพื่อเสริมคุณสมบัติในการปฎิบัติงาน

   ข้อมูลติดต่อและแผนที่
   Map & Contact Information
   Company Name :
   United Overseas Bank (Thai)
   Address :
   191 Good wood Building, Fl 4th South Sathorn RD., Sathorn, Bangkok 10120
   Telephone :
   0-2343-4242
   Fax :
   0-2343-4261
   Contact Person :
   Talent Acquisition
   ชื่อผู้ติดต่อ : Talent Acquisition
   ที่อยู่ : 191 Good Wood Building, Fl 4th South Sathorn Rd., Sathorn, Bangkok 10120
   โทรศัพท์ : 0-2343-4242,02-343-4291
   โทรสาร : 0-2343-4261
   โฮมเพจ : http://www.uob.co.th/careers/
   แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOB)