หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า

Receptionist
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อบริษัท
 • ดูแลตารางการใช้ห้องประชุม และ การจองห้องประชุมของบริษัท
 • ดูแลความเรียบร้อย พร้อมใช้งานของห้องประชุม
 • รับโทรศัพท์ รับแฟกซ์ ของพื้นที่ส่วนกลาง
 • จัดทำ PR เพื่อสั่งซื้อสินค้าของบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลเรื่องการเบิกซื้ออุปกรณ์แผนกสำหรับงานเร่งด่วน และของส่วนกลาง
 • ประสานงานการเคลมประกันของฝ่ายช่างอาคาร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 • มีใจรักการบริการ
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้)
 • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ การบริหารอาคารสำนักงาน แบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการบัญชี และการเงินและ การบริหารอาคารที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ อาทิพื้นที่บริเวณสีลม สาทร และ สุขุมวิท และพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ดี ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ยังหันมามุ่งเน้นดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งหมด 4 จังหวัด และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับตลาดที่เปิดกว้างต่อไปในอนาคต 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 28th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Rd. Wattana, Bangkok
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด