หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

Pr Marketing
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภูมิภาค
ประกันภัย
ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทำงานร่วมกับพนักงานขายในพื้นที่ที่กำหนดและผลักดันการขายหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์
- สามารถขับเคลื่อน และส่งเสริมการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการขายหรือนำเสนอต่างๆ เช่น ช่องทางการขายผ่านออนไลน์ เป็นต้น
- สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับผู้จัดการ ผู้ขาย ทีมงานและลูกค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในศักยภาพการขายนำเสนอผลิตภัณฑ์ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท ผู้ขาย และลูกค้า
- ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลและแนะนำให้กับพนักงานขายของสาขาในการพัฒนาทักษะการขาย และตรวจสอบศักยภาพการขาย
- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และหารือเกี่ยวกับแผนกับผู้จัดการ ทีมงานเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้
- มีส่วนร่วมในทุกระดับของผู้ขาย และทีมบริหารการขายเพื่อทำกระบวนการขายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาจบระดับ ปวส. - สูงกว่า
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
- มีทักษะการสื่อสาร และการเขียนที่ดีพร้อมกับทักษะการนำเสนองานที่ยอดเยี่ยม
- มีทักษะด้านการโน้มน้าว การจูงใจ และเจรจาต่อรอง
- มีทักษะในการจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่ดีภายใต้การแข่งขัน
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ พื้นที่ทำงาน ภาคตะวันออก(ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง) ภาคใต้ (กระบี่ ภูเก็ต พังงา)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานอิสระ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 35,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี, ปราจีนบุรี, ระยอง
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานที่บ้าน
  • ประกันสุขภาพ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิใช้ตราครุฑ ในเอกสารของ บริษัทฯ และเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ได้ขยายสำนักงานสาขาและสำนักงานตัวแทนไปทั่วประเทศกว่า 210 สาขา ภายใต้การบริหารงานอย่างมีระบบและวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการและนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยปัจจุบันสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
ชื่อผู้ติดต่อ : โชติกา ปานสมัติ ,ชวินโรจน์ หนึ่งอานนท์
ที่อยู่ : 89/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0623152325,0863051321
โฮมเพจ :