หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

Marketing Communication Executive

Marketing Communication Executive
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
องค์กรการกุศล
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการวางแผนและประสานงานกับสื่อมวลชน สื่อออนไลน์ สื่อแบบดั้งเดิม สื่อ Out of home เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้าง Awareness ให้กับมูลนิธิฯ
 • ประสานงานสื่อจากโครงการ CSR ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลสื่อโซเซียลมีเดียและจัดเขียน Content สำหรับสื่อต่างๆ
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) หรือที่เกี่ยวข้อง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถเขียนบทความและข่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากนัดสัมภาษณ์ ให้นำเอาตัวอย่างงานเขียนมาด้วย)
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารที่ดี (อาทิ สื่อมวลชน ,บุคคลทั่วไป)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อาหารกลางวัน
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

สำนักงานบริหาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

National Office, SOS Children’s Villages Thailand

องค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ประจำปี 2014 (Thailand NGO Awards 2014)

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กได้เติบโตขึ้นในครอบครัวโสสะได้มีคุณแม่โสสะเป็นผู้เลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่น ท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน คุณแม่โสสะจะดูแลเด็กประมาณ 10 คนในหนึ่งครอบครัว โดยครอบครัวโสสะประมาณ 12 ครอบครัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ นอกจากนี้เด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลประมาณ 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย (บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงรายและภูเก็ต) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ www.sosthailand.org

มูลนิธิเด็กโสสะฯเป็นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1949 โดย ดร.เฮอร์มานน์ เกอร์ไมเนอร์ (Dr.Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลก และอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) เจ้าหน้าที่ทุกคนของมูลนิธิจะทำงานภายใต้นโยบายคุ้มครองเด็กขององค์กร

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2380-4682-3 ต่อ 415
โทรสาร : 0-2756-2029
โฮมเพจ : http://www.sosthailand.org/
แสดงตำแหน่งอื่นใน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์