หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

Quality Engineer
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำปริมาณงานจากแบบ
 • คิดปริมาณงานจริงเพื่อเบิกจ่าย การทำ Budget & cost control
 • ประมาณราคางานก่อนการประมูล, ถอดปริมาณงาน BOQ
 • คิดปริมาณงานลด , งานเพิ่ม
 • ร่วมวางแผนงานการประมูล เพื่อให้ราคางานอยู่ในวงเงินงบประมาณ
 • ช่วยหาแหล่งวัสดุ, อุปกรณ์ และผู้รับจ้างในด้านต่าง ๆ
 • ร่วมวางแผนการของโครงการกับผู้บริหาร
 • วัดปริมาณงาน ตรวจสอบงานรายงวด คิดเงินที่จะจ่ายแต่ละงวด
 • ทำ Final Payment, Final Project Cost
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35 - 50 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตี สาขาวิศวกรโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านประมาณราคางานก่อสร้าง  5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้โรแกรม MS Excel ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์งานด้านประมาณราคา หรือ Cost Control
 • ประจำสำนักใหญ่ พระราม 9 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
 • ค่าคอมพิวเตอร์
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์พระราม9 ชั้นที่ 17 อาคาร เอ ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-0535861
โทรสาร : 02-0535862
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)