หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (งานตกแต่งภายใน) ประจำสำนักงาน : ประเวศ

Estimator (Interior)
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (ประเวศ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ถอดแบบ และประเมินราคางานตกแต่งภายใน
- จัดทำฐานข้อมูลในการประเมินราคา
- ติดต่อประสานงานกับ Supplier ผู้รับเหมา เพื่อทำราคา
- จัดทำใบเสนอราคา
- งานอื่นๆ ที่ได้รับหมาย
**ปฎิบัติงานประจำสำนักงาน : ประเวศ**
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาตกแต่งภายใน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคา (งานตกแต่งภายใน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
- มีรถส่วนตัว 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : กทม. (ประเวศ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : ศิลปกรรม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด ซึ่งเดิมชื่อบริษัท วินเทจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ("บริษัท " "VTEC") ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และงานก่อสร้างรวมถึงการติดตั้งระบบวิศวกรรมในอาคาร บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งเป็น 1,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท มีโอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 10,000,000 บาทเป็น 110,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 11,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัท วีเทค เดคคอร์ จำกัด ดำเนินงานหลักในด้านรับเหมาตกแต่งภายใน งานก่อสร้างและติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารอย่างเต็มรูปแบบสำหรับอาคารทุกประเภทอาทิเช่น อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัย โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ จัดเป็นบริษัทขนาดกลางที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมงาน รับเหมาทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน
บริษัทฯ เน้นการให้บริการลูกค้าในระดับดีเยี่ยม โดยจะให้ความสำคัญต่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นธรรมต่อลูกค้าด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบงาน ให้ถูกต้องในครั้งแรกและครั้งเดียว “We build it right the first time” นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารเชิงคุณภาพของฝ่ายดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบ ISO 9001:2015 และได้รับการรับรองในเดือนธันวาคม 2560

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 128 ซอย เลี่ยงเมืองนนทบุรี 10 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2965-6310-8 ต่อ105,085-902-7117,081-939-7031
โทรสาร : 0-2965-6659
โฮมเพจ : http://www.vtec.co.th