หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

Marketing Coordinator
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
องค์กรการกุศล
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-รับผิดชอบการระดมทุนกับหน่วยงาน/กลุ่มบุคคลขนาดกลางและเล็ก

-ประสานงานการตลาดกับผู้บริจาคแบบองค์กร บริษัท ในเรื่องการขอจัดวางและเก็บกล่องบริจาคตามสถานที่ต่างๆ

-จัดทำรายงานพร้อมฐานข้อมูลของผู้บริจาคแบบองค์กร บริษัท

-ติดต่อซัพพลายเออร์ในการจัดทำของที่ระลึกต่างๆ 

คุณสมบัติ
- อายุ 25 - 30 ปี เพศชายเท่านั้น
- การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- สุขภาพแข็งแรง บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
- สามารถทำงานนอกสถานที่ มีความคล่องตัวด้านการเดินทางติดต่อประสานงาน
- มีทักษะในการสื่อสาร การพูดโน้มน้าว และรับมือข้อโต้แย้ง 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 063-215-3332
โทรสาร : 0-2756-2029
โฮมเพจ : http://www.sosthailand.org/
แสดงตำแหน่งอื่นใน มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์