หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการขาย(ประจำสาขา ลาดพร้าว)

Sale Admin
บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (ลาดพร้าว)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารฝ่ายขาย สรุปและจัดทำรายงานขาย ดูแลข้อมูลประวัติลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินงานโครงการขายนั้นๆ เพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของเครื่องสำอาง
  • ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาด้านการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word ต่างๆ ได้ดี
  • มีความคล่องตัวสูงและไหวพริบในการแก้ปัญหา
  • มีประสบการณ์ OEM จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดพร้าว)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • ทำงานจันทร์-เสาร์ หยุด-อาทิตย์
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทดำเนินธุรกิจในรูปแบบผู้ผลิตสินค้า (OEM) และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และบริการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เรามีทีมเภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ , ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์,การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์, การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์, การผลิต จนถึงการยื่นจดทะเบียนเครื่องสำอาง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ผลิตตามมาตรฐาน GMP ,มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 , TLS 8001-2010 , ฮาลาล (Halal) , โรงงานสีขาว และมุ่งมั่นสู่ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

บริษัท ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีปณิธานเพื่อมุ่งพัฒนาแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานและการทำงานแบบมืออาชีพ บริษัทสามารถก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำด้านตลาดความงามได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันบริษัทฯ ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องโดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนสตรีวิทยา 2แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครปัจจุบันมีโรงงานการผลิต 2 แห่งคือ
1. โรงงานสาขา บ้านบึงจังหวัดชลบุรี
2. โรงงานสาขา นาคนิวาส 48

 
ผลงาน
• ปี พ.ศ. 2543 ก่อตั้งและเริ่มธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า (OEM)
• ปี พ.ศ.2551 ก่อตั้งและเริ่มธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอาง
• ปี พ.ศ.2553 ได้รับการรับรอง มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001:2010
• ปี พ.ศ.2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GMP และเกียรติบัตร โรงงานสีขาว
• ปี พ.ศ.2554 จัดตั้งโรงงานบรรจุ แยกออกจากโรงงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
• ปี พ.ศ.2555 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2004
• ปี พ.ศ.2556 ได้รับรอง มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
• ปี พ.ศ.2559 ได้รับการรับรอง Asean Cosmetic
• ปี พ.ศ.2559 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
• ปี พ.ศ.2559 ได้การรับรอง ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓)
• ปี พ.ศ.2561 ได้การรับรอง มาตรฐาน Halal Cosmetic GMP
• ปี พ.ศ.2561 ได้การรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 
ชื่อผู้ติดต่อ : Naleta Lohlong
ที่อยู่ : 59 Satriwittaya 2 Road, Ladprao, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2538-4646ต่อ1415,085-482-9190
โทรสาร : 0-2542-4339
โฮมเพจ : http://www.pccalabs.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด