หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

Marketing Coordinator Officer. (Project Management )
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การคมนาคมขนส่ง
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานและรับข้อมูลจากฝ่ายการตลาด และทำการจัดส่งใบขอสินค้าตัวอย่างถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามสินค้าตัวอย่างตามเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานส่งสินค้าตัวอย่างไปยังลูกค้า รวมถึงติดตามผลเพื่อแจ้งกลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีต้องมีเอกสารเพิ่มเติมประกอบการส่งสินค้าตัวอย่าง
 • จัดหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าตัวอย่าง เช่น Product Spec. จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าหรือ ฝ่ายการตลาดร้องขอ และประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับทราบถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนดและยืนยันความถูกต้องกับลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับลูกค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการใช้ Computer ธุรกิจ (Microsoft Office) ในระดับดี
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

How We Began

Form our as a producer and exporter of canned seafood in 1981, we have today become one of thailand's top players with capacity of 70,000 metric tons.Our registered and paidup capital amounts to 360 million baht or 36 million common shares.

Today at TUM

Approximately 400 metric tons of tuna are currently processed each day by 6,000 quality-conscious men and women at our canning facilities, regarded in the industry as the largest in Asia. Our registered capital stands at 300 million Thai baht.

Equipped with 10,000 metric-ton cold storage, we constantly maintain well adequate inventory of tuna harvested from sources worldwide. They range in species from Skipjack to Yellowfin, Albacore, Tongol and to Bonito. Our high-quality products make strong presence across the continents; from USA to EU, Japan, Canada, South America, Australia and to New Zealand.

Over the years, we have built up unrivalled reputation for delivering premiun quality products to customers all over the world. Behind such a world-recognized performance lie our two corner stones - dedication to continued improvement in product quality and strong commitment to total customer satisfaction.

Today, we are moving forward more strongly than ever, striding to greater success, remaining on solid financial ground, and further securing our reputation internationally as the world's leading tuna processor.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Thidaporn (Nicky) Huabsomboon
ที่อยู่ : Thai Union Manufacturing Co., Ltd. (Human Resource Department) 979/13-16 M Floor, S.M. Tower Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0025 Ex. 1120
โทรสาร : 0-2298-0443
โฮมเพจ : http://www.thaiuniongroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด