หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (VWM Project-Laos)

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
กทม. (จตุจักร), ลาว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำหน้าที่ประสานงานทั่วไปของโครงการบริหารจัดการขยะ ที่นครเวียงจันท์ ประเทศลาว โดยสามารถบริหารจัดการเรื่องการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเกี่ยวกับเอกสารราชการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งประสานงาน สนับสนุนอำนวยความสะดวกหน่วยงานภายในของบริษัท ที่เข้าไปปฏิบัติงานที่โครงการ
คุณสมบัติ
· วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ การบริหารงานทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
· มีประสบการณ์ในการประสานงาน และเจรจาต่อรองกับหน่วยงานต่างๆ
· สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ , (ภาษาลาว พอใช้) 
· ปฏิบัติงานประจำที่โครงการ ฯ เมืองเวียงจันท์ สปป.ลาว

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร), ลาว
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าครองชีพต่างประเทศ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สวัสดิการส่งเสริมสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 บริษัทเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน้ำมัน หล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจโดยลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas: CBG) โรงงานไบโอดีเซลของบริษัทร่วม (บางจากไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) รวมถึงโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) และการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน้ำประปาของบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
จากประสบการณ์กว่า 20 ปีที่บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 
ที่อยู่ : 1, TP&T Tower 18th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak , Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701-6 ต่อ 307
โทรสาร : 0-2936-1700
โฮมเพจ : http://www.uac.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)