หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ผลิต/ติดตั้ง/งานป้าย
Technician
บริษัท คูณคูณการป้าย 888 จำกัด
โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทำงานเหล็กทุกประเภท

- ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิปวช.- ปริญญาตรี

- หากมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- มีความซื่อสัตย์ มีวินัย สามารถทำงานเป็นทีมได้

- มีความคิดสร้างสรรค์ มุมมองที่ทันสมัย

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
KHOONKHOONKARNPAI 888 CO., LTD.
รับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานป้ายทุกชนิด 
ที่อยู่ : 115/8 ม.1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 081-997-8878
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คูณคูณการป้าย 888 จำกัด