หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์

Medical Assistant
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแล / จัดเตรียม / จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน
 • บันทึกสถิติ ขาด ลา มาสาย และระยะเวลาการตรวจของแพทย์ประจำวัน
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งลูกค้าภายในของโรงพยาบาล
 • ดำเนินการเบิกยาและเวชภัณฑ์เครื่องมือต่างๆ ตามคำสั่งแพทย์
 • ช่วยแพทย์ในการหยอดยา จัด Position และช่วยแพทย์ทำหัตถการหรือทำ Laser

คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • จบผู้ช่วยพยาบาล NA/PN จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการให้บริการ
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 56 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุรชัย ศรีเทพ
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2056-3333,0816761333
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด