หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

Training Office
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด
การผลิต
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ปฐมนิเทศ ฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ และปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับการอบรม
2. สำรวจ Training Need และจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใน อบรม/สัมมนาภายนอก
3. ออกแบบหลักสูตร กิจกรรม คัดเลือกวิทยากร กระบวนการติดตามวัดผลหลังการอบรม
4. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. กำหนดงาน / วางแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ วัดประเมิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์ , จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ , นิติศาสตร์
    หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทั้งออฟฟิตและโรงงาน
    (หากมีประสบการณ์ สรรหาพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
3. จัดทำ Shortlist Training, Training Report, รายงานการประชุม ฯลฯ เป็นต้น
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Word, Excel, Power point ได้ดี
5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าสันทนาการ
  • ประกันสังคม
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด (A TECH Textile Co.,Ltd.) เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมลงทุนระหว่างผู้ถือหุ้น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มที่ 1 เป็นบริษัทชั้นนำ จากประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ Wacoal Corp. , Violetta และ Toyo Senko  ผู้ถือหุ้นกลุ่มที่ 2 ซึ่งเป็นกลุ่มเครือสหพัฒน์ ได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 365 คน (ณ วันที่ 1 ต.ค. 62) ปัจจุบันมี นายคาสึโนริ  นากามุระ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การผลิตวัตถุดิบ สำหรับชุดชั้นในสตรี และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเพิ่มมูลค่าสิ่งทอ (Value Added Textile)  มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน ดังนี้


1. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 241,243,245,247 ซอยเจริญราษฎร์7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-291-2806 แฟกซ์ 0-2-291-2807

2. โรงงาน กบินทร์บุรี ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี เลขที่ 220 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทร.037-205-153-4 แฟกซ์ 037-205-066


 
ที่อยู่ : 241,243,245,247 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2291-2806
โทรสาร : 0-2291-2807
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ เทค เท็กซ์ไทล์ จำกัด