หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Legal Officer
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย , อสังหาริมทรัพย์
ปราจีนบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษาตรวจสอบและชี้ประเด็นทางกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับสัญญากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาเรื่องต่างๆของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดและพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นต้น

- ร่างตรวจสอบและหรือแก้ไขเอกสารและหรือสัญญาทางการเงินเช่นสัญญากู้ยืมเงินข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นต้น

- ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับการลงทุนและหรือกิจกรรมต่างๆในต่างประเทศ

- ดูแลการจดทะเบียนต่ออายุโอนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆเช่นเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เป็นต้นทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

- มีประสบการณ์ 0 - 3 ปีขึ้นไปในสายงานด้านกฎหมาย

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ (ตั๋วทนาย)

- มีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

- มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

- มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและการค้นคว้าหาข้อมูล

- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

- สามารถปฏิบัติงานประจำใน นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 

สถานที่ปฏิบัติงาน
- ปราจีนบุรี  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ปราจีนบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท

ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผู้นำในการทำแบรนด์กระดาษเป็นรายแรกและยังถือว่า เป็นผู้นำ Innovation ใหม่สู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เรามีศูนย์ ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ประมาณ 2,000 แห่ง ทั้งในมาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง ซึ่งผู้เข้าร่วมธุรกิจ ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่ก็จะประสบความสำเร็จและมีรายได้เพิ่มขึ้น และได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ในการประกอบธุรกิจ การสร้าง ดั๊บเบิ้ล เอ ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ขึ้นมา ช่วยทำให้งานถ่ายเอกสารมีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้บริโภคได้ทั้งงานที่มีคุณภาพและบริการที่ดีมีมาตรฐาน 

 

อุตสาหกรรมกระดาษดั้งเดิม จะอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ใช้วัตถุดิบไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นไม้อายุกว่า 50 ปี แต่สำหรับ ดั๊บเบิ้ล เอ การพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษยุคใหม่ อยู่บนแนวคิดของการพัฒนาการเกษตรของไทย อันเป็นรากฐานหลักของประเทศ ด้วยการพัฒนาไม้เกษตรมาใช้เป็นวัตถุดิบ โดยอาศัยความได้เปรียบของประเทศทั้งในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศความสามารถและความชำนาญด้านการเกษตรของคนไทย ทำให้สามารถใช้ต้น กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ อายุเพียง 3-4 ปี เป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน ทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นกระดาษจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย ที่ไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติอย่างเด็ดขาด  ต้น กระดาษของเราเติบใหญ่ อยู่ในการเลี้ยงดูของเกษตรกรไทยนับล้านครอบครัว บนผืนดินในพื้นที่ที่เคยรกร้างหรือตามแปลงคันนาที่ไม่เคยใช้ประโยชน์ เพิ่มพูนความชุ่มชื้นสู่อากาศโดยรอบ สร้างออกซิเจนสู่บรรยากาศ 1.6 ล้านตันต่อปี และช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ 2.4 ล้านตันต่อปี เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพที่ยั่งยืนไปด้วยพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกลมกลืนกับการเกษตรแบบสวนผสมของเกษตรกรไทย และสามารถปลูกต้น กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ ควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจากการปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี เป็นการลดการว่างงานแอบแฝงในภาคการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และลดปัญหาสังคมในชุมชนอีกด้วย

 

กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการผลิตอย่างต่อเนื่อง เนื้อกระดาษของ ดั๊บเบิ้ล เอ ที่อัดแน่นด้วยเนื้อเยื่อคุณภาพมากถึง 22 ล้านไฟเบอร์ต่อแกรม ในขณะที่กระดาษทั่วไปมีเพียง 13 ล้านไฟเบอร์เท่านั้น จึงทำให้เนื้อกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ มีลักษณะเรียบลื่น และมีคุณภาพสูงกว่ากระดาษทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่าง 

 

จากความภูมิใจนี้ พวกเราครอบครัวดั๊บเบิ้ล เอ มุ่งมั่นที่จะสร้างองค์กร เพื่อสร้างแบรนด์กระดาษคุณภาพของโลก สร้าง "กระดาษจากคันนา" เป็นมาตรฐานใหม่ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นการผลิตกระดาษคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก แต่ยังใส่ใจตั้งแต่วิธีคิด วิธีผลิตกระดาษที่เน้นถึงความยั่งยืนและไม่ทำของเสียให้เสียของ  มาร่วมสานฝันกับพวกเรา เพื่อสร้างองค์กรไทยให้ไปไกลระดับโลก

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Recruitment and Selection Center
ที่อยู่ : 187/3 Double A Business Park, Bangna-Trad Km.42 Road, Bangwua District, Amphur Bangpakong, Chachoengsao, 24180
โทรศัพท์ : 085-835-2672,085-835-4126,085-835-3833,0-3853-8879
โทรสาร : 0-2659-3174
โฮมเพจ : http://www.doubleapaper.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)