หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Marketing Officer
ด่วนมาก!
บริษัท อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กทม. (ลาดพร้าว, วังทองหลาง, ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลงานด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย

2. ดูแลงานด้านส่งเสริมกิจกรรมการขาย และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

3. สร้างการรับรู้ให้เกิดการกระตุ้นการซื้อสินค้า และการบริการ

4. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด

5. ประสานงานกับหน่วยงานทั่งภายนอกและภายใน เพื่อแก้ปัญหาหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้อง

6. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ

7. ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด

8. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาด จัดเก็บและดูแลเครื่องมือทางการตลาด

9. งานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ขยัน มีความรอบคอบ บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

4. มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางการตลาด

5. มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

6. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

7. มีความสามารถในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

8. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word , Excel ได้ดี 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ลาดพร้าว, วังทองหลาง, ห้วยขวาง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • สิทธิ์วันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ข้าวฟรีมื้อกลางวัน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดพิเศษสำหรับวันเกิด
 • อบรมทั้งภายในและภายนอก , การสัมมนา
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ยืมกรณีฉุกเฉิน
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพบิดา-มารดา
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
A trusted name in Thailand, EVE Lighting has been working in the lighting industry for more than 10 years, with extensive experience in the design and manufacture of safe, stylish, and efficient lighting systems.

The focus of our products was initially on traditional lighting and in 2015, we moved into the development of LED lighting. Today. EVE Lighting has over 10 core business segments : commercial lighting, indoor and outdoor luminaires, lighting design, decorative lighting, solar lighting, solar air conditioners, solar roof systems, smart home systems, switches and sockets, cables and wiring, and PVC piping EVE Lighting is ISO 9001, ISO 140001, and ISO 18001 certified. 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอัมรินทร์ (amarin@evelighting.com)
ที่อยู่ : 256 ซอย ลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้1) แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2538-9900 ต่อ 119 , 086-382-6009
โทรสาร : 0-2538-0202
โฮมเพจ : http://www.evelighting.com