หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกการเงิน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินอาวุโส

Senior Finance Officer
ด่วนมาก!
บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบในด้านการทำ L/C , T/R

- ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน

- ดูในส่วนของการรับและจ่าย

- งานเอกสารการเงิน , Cash Flow

- PN / BE

คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน/การธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในด้านสายงานบัญชี 3 ปี ขึ้นไป
-มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel อยู่ในขั้นดี
-ใช้โปรแกรม ERP (เช่น SAP B1, Navision, Oracle) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความรู้ใน Cash Flow
-หากมีความรู้ด้านการนำเข้าสินค้า และการคำนวณค่าใช้จ่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความเป็นผู้นำ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 12 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

       ในปี พ.ศ. 2539 บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด  ได้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน Drive & Automation  ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี  และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการได้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ, ติดตั้ง, ทดสอบระบบ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ และประสบการณ์ โดยการให้ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแต่การจำหน่ายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ  ยังมีการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การฝึกอบรมและงานซ่อม เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ซึ่งการปฏิบัติต่อลูกค้าเช่นนี้เสมอมา ทำให้บริษัทฯ มียอดขายที่สูงขึ้นจนประสบความสำเร็จ และได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค ประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เป็นผลทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจกับทางบริษัทฯตลอดมา
      บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าในด้านอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้าและโรงงาน เช่น Inverter, PLC, POD, Servo และ Instrument อุปกรณ์เครื่องมือวัดและประหยัดพลังงาน มีสินค้าหลากหลายแผนก อาทิเช่น
  1. กลุ่มสินค้า Drive and Automation เช่น Inverter, PLC, POD, Servo
  2. กลุ่มสินค้า Instrument เช่น Temperature Controller, Recorder, Flow meter, 
      และ Gas Analyzer 
  3. กลุ่มสินค้า ประหยัดพลังงานและแบตเตอรี่ (Energy Saving)
  4. กลุ่มสินค้า Alternative Energy
  5. กลุ่มสินค้า ED&C เช่น Magnetic, Breaker, Manual starter
      ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง และต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและประสบการณ์เป็นจำนวนมากมาร่วมงาน

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 84/1 Soi Ramkhamhaeng 9 (Thararom), Ramkhamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2105-5999 Ext.8501
โทรสาร : 0-2105-5995-8
โฮมเพจ : http://www.stcontrol.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส.ที.คอนโทรล จำกัด