หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Sale Representative
ด่วนมาก!!!
บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
• วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า
• วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สรุปปัญหา จัดทำรายงานและร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขาย เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
• เป็นผู้นำ ดูแลและควบคุมพนักงานขายให้ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติ
• อายุ 23 – 35 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีอาหาร, จิตวิทยา, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์แป้งสาลี หรือวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
• มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการทำงาน
• สามารถทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การทำอาหาร
คณะ : คหกรรม
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ปรับเงินเดือนประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลงาน)
4. โบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการและอายุการทำงาน)
5. เบี้ยขยัน
6. ตรวจสุขภาพประจำปี

เกี่ยวกับบริษัท
        บริษัท เกิร์ลลี่เชฟ จำกัด ผู้ผลิตและผู้นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งสาลีคุณภาพสูงทุกชนิด และแป้งผสมสำเร็จรูป อาทิแป้งบะหมี่ แป้งอเนกประสงค์ แป้งเค้ก แป้งขนมปัง แป้งสำเร็จรูปปาท่องโก๋ แป้งทอดกรอบ แป้งข้าวโพด แป้งข้าวเจ้า แป้งมันสำปะหลัง แป้งมันฮ่องกง และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง และขนมคบเขี้ยวต่างๆ
        ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจและสร้างผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจึงจัดทีม Start Up Project และโรงเรียนสอนทำอาหารและเบเกอรี่ขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนทำเบเกอรี่เพื่อนำไปต่อยอด หรือเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการประกอบอาชีพแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอย่างไรให้สามารถดำเนินกิจการได้


 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจูน
ที่อยู่ : 98/5 ถ.ยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-742-0505
โฮมเพจ :