หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
กทม. (สะพานสูง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ติดต่อประสานงานลูกค้า
- จัดแผนงานตรวจวัดใน Electronic File
- เวรประจำวัน
- ผู้ประสานงานโครงการ
- ตรวจเอกสาร Chain
- จัดทำแผนงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Word,Excel,Power Point ได้
4. บุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี ไหวพริบดี พูดจาฉะฉาน
5. สามารถทำงานต่างจังหวัดได้/ค้างต่างจังหวัดได้
6 .หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สะพานสูง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด (TET) เป็นบริษัทที่ปรึกษาเอกชนชั้นนำของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ดำเนินธุรกิจด้านบริการตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ให้บริการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาโครงการประเภทต่างๆ รวมทั้งการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐโดยดำเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพรนิพา ยาวิเลิง
ที่อยู่ : No. 1/6 Soi Ramkhamhaeng 145, Saphan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2373-7799
โทรสาร : 0-2373-7997
โฮมเพจ : http://www.tet1995.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด