หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำเขตภาคกลาง,ภาคตะวันตก,ภาคเหนือ,ภาคอีสาน)

Sales Executive
บริษัท ออปเปิ้ล ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
อยุธยาและภาคกลาง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานและติดตามลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้บริการลูกค้าด้านต่างๆเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีความคล่องตัว
 • มีไหวพริบที่ดี และ สามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
 • รักงานขายและการบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง ปิดการขาย
 • มีรถยนต์ส่วนตัวและมีเอกสารใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอุปกรณ์ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : อยุธยาและภาคกลาง
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท
About OPPLE LIGHTING

OPPLE Lighting is a leading lighting manufacturer based in Shanghai, China. Starting in 1996 as a CFL and ceiling fixture manufacturer, OPPLE has significantly expanded its product line to include a vast array of products and services—ranging from electrical appliances to large-scale commercial lighting solutions. This success has propelled us to be the largest home lighting company in the Chinese market with a network of over 30,000 sales outlets. OPPLE’s recent growth has not only come domestically, but also internationally – with sales and services now offered in over 50 countries worldwide. This is due not only to the demand for our highquality products, but also to the company’s strong commitment to research and development. Because of OPPLE’s emphasis on innovation, we have been able to stay at the forefront during the global switch to affordable LED technology. OPPLE employs over 6,000 people worldwide. 
ที่อยู่ : 79/2 SPD Building Floor 7th, Krung Thonburi Rd., Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 0-2044-6688
โทรสาร : 0-2967-7007
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ออปเปิ้ล ไลท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด