หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ประจำเชียงใหม่)

Sales
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการซื้อของลูกค้า

•สร้างฐานลูกค้าใหม่ วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯให้กับลูกค้าอย่างเหมาะสม

•สร้างยอดขายให้ได้ตาม KPI ที่กำหนด และหาลูกค้าใหม่เข้ามาทดสอบบริการ

•จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ

•ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมหาแนวทางแก้ไขบริการเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดต่อลูกค้า

•มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้ให้กับบริษัทฯ

•จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าของยอดขายและสรุปปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

•(Knowledge culture) ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขาย

ในระยะเวลาที่รวดเร็วและสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่มีประสบการณ์
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี
- มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง
- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต
- มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุภิญญา กัณหาบุตร, คุณเสฎฐวุฒิ เศาจกุล
ที่อยู่ : 1768 Thai Summit Tower, IT Floor, New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 065 505 1032,065 929 6312
โทรสาร : 0-2257-7008
โฮมเพจ : http://www.inet.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)