หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ภาคอีสาน)

บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด
ทรัพยากรบุคคล
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ด้านหาลูกค้าใหม่
- หาข้อมูลลูกค้า
- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- จัดทำข้อมูลลูกค้า
- ประเมินศักยภาพของลูกค้า
- นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย
- เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย
- เสนอขายสินค้า
2. ด้านการขาย
จัดทำตารางการเดินทาง
- เยี่ยมลูกค้า
- เสนอขายสินค้า
- ติดตามผลการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
3. การเก็บหนี้
- ติดตามการเก็บเงินจากลูกค้า
- ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง
2. อายุ 24 - 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเทคนิคการแพทย์/ สาธารณสุข/ วิทยาศาสตร์การแพทย์ / การพยาบาล / และที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาอื่น (ที่มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี)
4. มีประสบการณ์ด้านการขายเครื่องมือแพทย์มากกว่า2 ปี (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
6. มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาติใบขับขี่รถยนต์
7. สามารถประสานงานขายในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล,หรือเขตภาคตะวันออก,หรือภาคตะวันตก
8. พร้อมที่เรียนรู้ตลอดเวลา

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
Metro Source is a leading professional recruitment consultancy specializing in the recruitment of permanent. We want to see productivity increase, margins grow, sales go higher then we provide the insight organizations need to make the right decisions about who to hire. We specialize in sourcing mid to senior level professionals in the following disciplines:
Top Management, Store Operation Management, HR and Administration, Sales & Marketing, Accounting and Finance, Information Technology and all level in Store Operation & Quick Service Restaurant (QSR)
 
ที่อยู่ : 254/1 Smart Condo Watcharapol, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10230
โทรศัพท์ : 0-2170-8700, 0-2170-8750, 087-040-4000
โฮมเพจ : http://www.metrosource.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท จัดหางาน เมโทร ซอร์ส จำกัด