หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Sales Executive
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศึกษาการให้บริการของบริษัทฯ และพัฒนาทักษะด้านบริหารงานขายให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการซื้อของลูกค้า

- รับผิดชอบยอดขาย และดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

- ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

- วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆ จากลูกค้าหรือบริหารข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้

- เสนอบริการแก่ลูกค้าใหม่ และดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

- วิเคราะห์และเสนอบริการของบริษัทฯต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม

- จัดทำเอกสารการขาย และใบงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอบริการต่างๆ

- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำรายงาน ติดตามความคืบหน้าสรุปปัญหา

- ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขในหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอผู้บังคับบัญชา

- ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรฐานขององค์กร

- ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และอยู่ในขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา

- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

- เพศชาย/หญิง อายุ 22-28 ปี

- มีความสามารถในการขาย ทักษะการเจรจาต่อรอง

- แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน

- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานบริการ

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานเอกสาร

- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการ (Windows)

- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบนระบบอินเตอร์เน็ต

- มีทักษะในการอ่าน เขียน พูด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษดี

- สามารถเริ่มงานได้ทันที (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
ไอเน็ตผู้ให้บริการ ICT Infrastructure as a Service Provider

จากประสบการณ์การให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาแนวทางการให้บริการเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและแอพลิเคชั่นส์ต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง
"เราใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ"
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Mr.Kritad Taechapunyachod,Mr.Sakol Chudintra
ที่อยู่ : 1768 Thai Summit Tower, IT Floor, New Petchaburi Rd, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2257-7000
โทรสาร : 0-2257-7008
โฮมเพจ : http://www.inet.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)