หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/06/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Sales Executive
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า / รับคำร้องเรียนจากลูกค้า

- รับประมาณการจากลูกค้าและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-  รับ Order & forecast รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า บันทึกลงคอมพิวเตอร์ 

- จัดการเอกสารด้านงานขาย จัดทำและควบคุมทรัพย์สินแฟ้มประวัติลูกค้า

- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าตามระยะเวลา รวมทั้งรวบรวมผลการประเมินจากลูกค้า

- ตรวจสอบยอดขายกับ Budget รายงานผู้จัดการฝ่ายขาย

- ออกเอกสารใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ รวมทั้งส่วนลดการค้า 

- ประสานงานภายในบริษัท กรณีลูกค้าเข้ามาตรวจติดตาม ( QAV, Yearly audit, Self audit ) 

คุณสมบัติ
- การศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ : ชาย/หญิง
- อายุ : ระหว่าง 23-35 ปี
- ประสบการณ์ : 1-3 ปีในด้าน การขาย, บริการลูกค้า
- ทักษะพิเศษ : ภาษาอังกฤษ, MS.Office, การสื่อสาร
- ทักษะภาษา : ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเลคทรอนิคส์ โดยมีที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน ณ นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี  มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : นายถนอมศักดิ์ เนื่องโนราช
ที่อยู่ : 700/337 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-214-401-3
โทรสาร : 038-214-404
โฮมเพจ : http://www.topy.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โทปี้ ฟาสท์เนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด