หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย OMT

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สงขลา, สุราษฎร์ธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มสินค้าที่อยู่ในความดูเเล ในช่องทางจัดจำหน่ายในร้านค้าในกลุ่ม OMT

- ผลักดันยอดขายในเขตพื้นที่เเละวางเป้าหมาย กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย

- บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย ที่วางแผนไว้

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการตลาด การบริหารจัดการ

- มีประสบการณ์ด้านการตลาดเเละขายสิ้นค้า 2-3 ปี

- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนทางด้านการตลาดเเละสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ / มีใบขับขี่รถยนต์


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : สงขลา, สุราษฎร์ธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : โลจิสติกส์
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 และมีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ตลอดจนเป็นตำนานผู้สร้างแบรนด์ระดับโลกให้ครองความเป็นผู้นำในตลาดเมืองไทย นอกจากนี้ เสริมสุขได้ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมชั้นนำมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ
ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555 จากนั้นเสริมสุขจึงได้มีการเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคในปีเดียวกัน ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Sittichai Chaiya
ที่อยู่ : 111 ม.5 ถ.เอเชียร์41 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : 0883952755
โฮมเพจ : http://www.sermsukplc.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)