หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Human Resources
บริษัท เอสวี นิททัน จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน
-สรรหาและจัดอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงระดับหัวหน้างาน
-ประสานงานระหว่างหน่วยงานและเว็ปไซค์สมัครงาน
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น คีย์ประวัติ สัญญาจ้าง เป็นต้น
-จัดทำเอกสารใบประเมินผ่านทดลองงาน
-ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงาน/บันทึกใบลา
-งานด้านธุรการ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25-30 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มนุษย์สัมพันธ์ดีมีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีภาวะการเป็นผู้นำ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ได้
-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอสวี นิททัน จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตวัสดุทังสเตนคาร์ไบด์อย่างครบวงจร และเชี่ยวชาญการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับงานโลหะ และงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมรีดลวดและเหล็กเพลา อุตสาหกรรมขึ้นรูปกระป๋อง เป็นต้น ขณะนี้เราต้องการพนักงานเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

We are leading company in our field of Tungsten Carbide manufacturer in Thailand, we joint venture with Japanese and there are 300 workers.

We are looking for a motivated, enthusiastic oversea & domestic Sale Executive, who has a good responsibilities of target driven achievements! We specialize in machinery part product for metal work and other industrial requirement, so sale experience in any of these fields would be beneficial but not essential as full training and mentoring will be provided! 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรวิภา และคุณณิชาภัทร
ที่อยู่ : 898/29-30 SV City Tower2, 18th Floor, Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2682-5280-4
โทรสาร : 0-2682-5285-6
โฮมเพจ : http://www.svnt.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสวี นิททัน จำกัด