หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด
การศึกษา
กทม. (บางขุนเทียน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำการวัดประเมินผลและจัดทำเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนใหม่

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง

- อายุ 24-40 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการวัดและประเมินผลทางการศึกษา หรือ สถิติ/คณิตศาสตร์

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Access/Excel ได้อย่างคล่องแคล่ว

- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการวัดและประเมินผลจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางขุนเทียน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คุรุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
สาขา : การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์และสถิติ
คณะ : สถิติประยุกต์
สาขา : สถิติประยุกต์
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมพิเศษ สำหรับตนเอง บิดา มารดา และบุตร
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินสะสมและค่ารักษาพยาบาลตามหลักเกณฑ์ของ สช.(ครู)
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
โรงเรียนเพื่อทิศทางใหม่ของการศึกษา ผสานความหลากหลายเพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ ต้องการรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป ทำหน้าที่ครูผู้ทำได้มากกว่าการสอน  เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่สองของนักเรียน  
และเป็นผู้ที่ต้องการฝึกฝนตนและนักเรียนให้เข้าสู่วิถีการเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลง


 
ชื่อผู้ติดต่อ : โรงเรียนรุ่งอรุณ
ที่อยู่ : 391 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2870-7512-3
โทรสาร : 0-2870-7514
โฮมเพจ : http://www.roong-aroon.ac.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงเรียนรุ่งอรุณ จำกัด