หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (กรุงเทพฯ)

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดทำบันทึกบัญชี (AP ,AR ) ด้านรับ-จ่าย ทั้งระบบ
- กระทบยอดลูกหนี้- เจ้าหนี้
- จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3 , 53 , ภพ.30
- บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
- จบการศึกษาระดับ ปวส , ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ทั้ง AP, AR (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป Word , Excel
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์

     ** สถานที่ปฎิบัติงาน เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซ.สุทธิพงศ์ 1 แขวง / เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
1. เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป)
2. เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ)
3. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
4. เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
5. สวัสดิการอาหาร
6. ที่พักพนักงาน (ที่จ.สุราษฎร์ธานี)
7. ค่าเครื่องนอน ( ที่จ.สุราษฎร์ธานี)
8. เครื่องแบบ
9. สวัสดิการเงินกู้
10. โบนัส
11. ปรับเงินเดือนประจำปี
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
13. ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส
14. ค่ารักษาพยาบาล
15. ตรวจสุขภาพประจำปี
16. ประกันสังคม
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
18. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
20. ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์(Office)
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
 
ที่อยู่ : 281 ซอย สุทธิพงศ์ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2277-4488
โทรสาร : 0-2277-8511
โฮมเพจ : http://www.rajaferryport.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)