หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2561
งาน หางาน สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (จ.นครราชสีมา)
Training and Development Manager
บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท
2. กระบวนการสรรหาและรวบรวมความต้องการการฝึกอบรมพนักงาน
3. รวบรวมและจัดทำรายชื่อพนักงานเพื่อจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ
4. ควบคุมดูแลพนักงานในองค์กร ให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทพร้อมให้คำปรึกษาและ คำแนะนำต่างๆ กับพนักงานได้
5. รายงานผลการทำงานประจำเดือน
6. ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง / ชาย
- อายุ ตั้งแต่ 25 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
- มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างเป็นระบบ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- รักในการบริการ กิริยามารยาทดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความหนักแน่น ยุติธรรม มีภาวะผู้นำ มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Location: Nong Bua Sala, Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : หญิง/ชาย
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ถูกเงิน  ถูกใจ  ทุกวัน  "เราคือคลังสินค้าของคุณ"
 
ที่อยู่ : 555 หมู่ที่ 2 ตำบล หนองบัวศาลา อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-218-111,094-289-1115
โทรสาร : 044-218-555
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามวิชโก้ จำกัด