หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนากระบวนการธุรกิจ (Process Improvement Officer)

บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบออกแบบ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนา จัดทำกระบวนการทำงานของทุกส่วนงานให้ครอบคลุมธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจุบัน และอนาคต
 • ปรับปรุง และตรวจสอบกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์หรืองานธนาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและคิดเชิงกระบวนการทำงาน
 • สามารถเขียน  Workflow Process ได้ในระดับดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการใช้ภาษาเขียน ทำรายงานต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. Office ได้ดี โดยเฉพาะ Visio,Word, Excel
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ อัธยาศัยดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือธนาคารกสิกรไทย โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 เปิดดำเนินการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อให้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล เช่น สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์กสิกรไทย สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินกสิกรไทย และสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Management Unit
ที่อยู่ : 400/22 Phahonyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2696-9999
โทรสาร : 0-2696-9978
โฮมเพจ : http://www.kasikornleasing.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด