หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาตลาดและการขายอาวุโส – TBR

ด่วนมาก!
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ดำเนินการสำรวจและขยายตลาดและค้นหาช่องทางการซื้อและขายใหม่ๆ
- ดำเนินการค้นหากลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลที่รวบรวมไว้และได้รับมอบหมาย
- ให้คำปรึกษาแนะนำคู่ค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการ
- จัดทำใบราคาซื้อและขายวัสดุรีไซเคิล แจ้งให้คู่ค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคา
- ดูแลช่องทางสื่อสารคู่ค้าผ่านสื่อต่างๆ อาทิ Social media / Web administrator ต่างๆ ของบริษัท
- จัดทำรายงานยอดซื้อขาย รายสัปดาห์ รายเดือน และนำเสนอหัวหน้าทีมงาน
- จัดกิจกรรม สนับสนุน การแยกขยะรีไซเคิลผ่าน Event ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายร่วมกับบริษัทฯ

คุณสมบัติ
‒ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการด้านการตลาด
‒ มีประสบการณ์ 3-5 ปี หรือถ้าผ่านการอบรมด้านกิจกรรมการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
‒ มีความรู้และเข้าใจในหลักการตลาด สินค้าและการบริการ
‒ มีทักษะการประยุกต์การใช้ข้อมูลและแนวคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา
‒ มีทักษะการเขียนรายงาน บทสรุป นำเสนอต่อทีมงาน
‒ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
‒ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ทั้งการอ่าน พูดและเขียน ระดับพอใช้)
‒ มีทักษะการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดการเติบโต
‒ มีทักษะในการแก้ปัญหา
‒ สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ติดต่อสอบถาม
คุณธันวา สีเสน โทร. 02-078-5857

สำนักทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : อุตสาหการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : วิทยาการจัดการ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย
ไทยเบฟ มีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ : 0-2785-5555 Ext. 11
โทรสาร : -
โฮมเพจ : https://careers.thaibevgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)