หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (บริหารความเสี่ยง)

Business Development Officer
บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำ และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงบริษัท
2. รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำ และทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง
3. ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดหาเครื่องมือ และ/ หรือระบบต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยง
4. รวบรวมข้อมูล และติดต่อกับผู้ตรวจสอบภายใน ในการรายงาน หรือสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ติดตาม รวบรวมข้อมูล และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. รวบรวมข้อมูล และสนับสนุนให้มีจัดทำ และทบทวนการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan : BCP)
7. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง/ การควบคุมภายในระดับองค์กร ของหน่วยงานต่างๆ
8. ให้คำปรึกษา/ ถ่ายทอความรู้/ ประสานงาน จัดหาวิทยากรสัมมนา/ การฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
9. จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสื่อสารให้พนักงานเกิดความคุ้นเคย และมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องการบริหารความเสี่ยง
10. จัดทำแบบสอบถาม หรือการประเมินประสิทธิภาพของช่องการการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงของหหน่วยงาน

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารการเงิน วิทยาศาสตร์สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.70
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1- 3 ปี (การบริหารความเสี่ยง, การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, กลยุทธ์องค์กร, นักวิเคราะห์) 
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- สามารถใช้โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรมคำนวนทางสถิติอื่นๆ
- มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • เงินช่วยเหลือค่าน้ำมันรถ กรณีนำรถส่วนตัวมาทำงาน
 • บริการรถรับ-ส่ง พนักงาน
 • บริการฟิตเนส สนามฟุตซอล สนามแบดมินตัน และสนามกีฬาอื่นๆ
 • ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ครอบครัวและบิดามารดา
 • เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือวันหยุด
 • สวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสยามคูโบต้า
 • วันทำงานจันทร์-ศุกร์ (8.00 น. – 17.00 น.)

เกี่ยวกับบริษัท
รู้จัก สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง

จากการที่บริษัทสยามคูโบคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและให้บริการการเช่าซื้อแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง จึงได้จัดตั้ง บริษัท สยามคูโบต้าลีสซิ่ง จำกัดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 โดยมีบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัดจึงเสนอบริการเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยของสยามคูโบต้าหลากหลายประเภทได้แก่ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว รถดำนา และรถขุดขนาดเล็ก ตลอดจนอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยเงื่อนไขในการเช่าซื้อที่เหมาะสมกับรายได้โดยมีรูปแบบการผ่อนชำระหลายรูปแบบ เช่น รายเดือน รายปีละ 2 ครั้งรายปี และรายปีล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดค่างวดให้ตรงกับช่วงที่มีรายได้ของลูกค้าโดยปัจจุบันมีเกษตรไว้วางใจเข้ารับบริการสินเชื่อกับ 
 
สยามคูโบต้าลีสซิ่ง มากกว่า 280,000 รายและยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพัฒนา
ที่อยู่ : 101/19-24 Moo 20 Navanakorn, Klongnueng, Klongluang, Pathumtani 12120
โทรศัพท์ : 02-837-3888 (ต่อ 3514)
โทรสาร : 0-2909-0772
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด