หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • 1.    ดูแลอัพเดต Website , Facebook  ที่ดึงดูดและมี Content ที่น่าสนใจ และความถูกต้อง
    2.    ออกแบบแคตตาล็อก, COMPANY PROFILE และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Online/Offline
    3.    แก้ปัญหา IT เบื้องต้น (ทั้ง Software และ Hardware)
    4.    ปรับปรุงแก้ไขงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามระบบบริหารคุณภาพต่างๆ
    5.    งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ

1.เพศหญิง/ชาย  อายุ 22-27 ปี
2.สามารถใช้โปรแกรม Adobe PhotoShop Illustratorในการตัดต่อ ตกแต่งภาพต่างๆได้
3.วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีความรู้เรื่องการออกแบบ Interior Desing 3D (พิจารณาเป็นพิเศษ)
5.มีทักษะการสื่อสารและติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี
6.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไทย สุง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเปิดดำเนินกิจการปี 2004 
      ก้าวย่างปีที่ 18 ที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ เพื่อสู่คุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดีเยี่ยมประกอบธุรกิจ นำเข้าส่งออกและจำหน่ายวัสดุตกแต่งภายในภายนอกอาคารชนิดกระเบื้องปูพื้นบุผนัง ได้รับความไว้วางใจและผ่านการคัดเลือกจากสถาปนิกเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาตกแต่ง 
        กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เช่นโครงการก่อสร้างและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน, ธนาคาร,ประกันชีวิต, Retail, Hotel and Resort ทั้งในและต่างประเทศ
        บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้กำลังขยายงานต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเติบโตไปพร้อมกันเพื่อดำเนินงานไปสู่เป้าหมายตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งปณิธานไว้ 
 
ความเชื่อถือในคุณภาพสินค้า ราคาที่เหมาะสม  มีความสัมพันธ์ที่ดี
 "สินค้าพร้อมจัดส่งตรงเวลานัดหมาย เต็มที่เต็มใจ...ให้บริการ"
 
ที่อยู่ : 38 Pho Kaeo Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2138-8911-16
โทรสาร : 0-2138-8929
โฮมเพจ : http://www.thaisoung.co.th