หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจราจรอัจฉริยะ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (ดอนเมือง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านพัฒนา Application

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเก็บ requirement และวิเคราะห์

2. ติดต่อประสานงานกับ Vendor เพื่อการพัฒนา Application ตามความต้องการของหน่วยงาน

3. ดำเนินการทดสอบ Application ร่วมกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นไปตามที่หน่วยงานต้องการ


งานด้าน Support

1. รับแจ้งปัญหาการใช้งาน Application ดำเนินการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งาน

2. บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นบน Application และวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อเก็บเป็นประวัติและข้อแนะนำในการปฏิบัติของหน่วยงาน

3. ดูแลและตรวจสอบสถานะการทำงานของ Application ให้สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น

4. ประสานงานกับ Vendor ด้านเทคนิคในกรณีที่ Application มีปัญหาการใช้งาน

คุณสมบัติ

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การทำงานด้าน Application Support หรือ Help desk อย่างน้อย 1 ปี

4. มีความรู้พื้นฐานด้าน Applications Software, Programming and Database, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.net

5. มีทักษะในการสื่อสาร-ถ่ายทอด-ประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ สามารถทำงานเป็นทีมร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี

7. มีความสามารถนการเรียนรู้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในองค์กรได้ดี รวมถึงสามารถร่วมพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กรได้ดี

8. มีความกระตือรือร้น เรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้เร็ว รวมถึง Application ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและอนาคต

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • กิจกรรมวันเกิดพนักงาน
 • กีฬาประจำปี
 • ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติเป็นกะ)
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี
 • ประกันชีวิตอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ประกันสังคม
 • รางวัลพนักงานสถิติการทำงานยอดเยี่ยม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจบุพการี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ดำเนินธุรกิจรับสัมปทานจากกรมทางหลวง ในการก่อสร้างและดำเนินกิจการทางยกระดับ จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง งานซ่อมบำรุงรักษาทาง และการให้บริการความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ตั้งแต่ดินแดง-อนุสรณ์สถาน ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nadthayaphorn / Khun Wassana / Khun Rumphai
ที่อยู่ : 40/40 Viphavadi Rangsit Road, Sanambin, Don Muang, Bangkok 10210
โทรศัพท์ : 0-2792-6532,0-2792-6535,0-2792-6536
โทรสาร : 0-2973-6314
โฮมเพจ : http://www.tollway.co.th