หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Programmer
บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จำกัด และกลุ่มบริษัท ไอชิน ทากาโอกะ ในประเทศไทย (AT-A & ATTG)
การคมนาคมขนส่ง
ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เขียนโปรแกรมในเชิงวัตถุ Object Oriented (OOP) ในภาษา PHP, Java Script, Jquery, CSS, HTML and SQL
 • สร้างและจัดการฐานข้อมูล MSSQL Server 2008 Up
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย PHP Framework
 • พัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือระบบ และตามเวลาที่กำหนด
 • สำรวจความต้องการของผู้ใช้ วิเคราะห์ ออกแบบ และทำการเขียนโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้
 • สร้างฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้กับโปรแกรมที่เขียน
 • ติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้
 • อบรม จัดทำคู่มือ และเอกสารประกอบในการใช้งานโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ถูกต้อง
 • ดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมที่ได้พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ
 • แก้ไข และปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ หรือดีขึ้นกว่าเดิม
 • ควบคุม และวางแผนในการจัดทำโปรแกรมกับทางผู้ใช้งานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เมื่อคอมพิวเตอร์มีปัญหา
 • ดูแล และแก้ปัญหาเบื้องต้นในโปรแกรมที่จ้าง Outsource จากภายนอกมาทำให้
 • สามารถทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเขียนโปรแกรม Web Base เช่น PHP, Java Scrip, Jquery, Json, JQ Widgets Frame Work, CSS, HTML
 • สามารถเขียนโปรแกรม Window Base ได้ เช่น Visual Studio 2008 ขึ้นไป เช่น C++, C# และ VB
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย PHP Frame Work ในรูปแบบ MVC ได้ เช่น Codeignitor เป็นต้น
 • สามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูล MSSQL Server 2008 Up ได้
 • เข้าใจระบบการจัดการข้อมูลแบบ Bigdata และ IoT
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
สถานที่ : ชลบุรี ระยองและภาคตะวันออก
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
         กลุ่มบริษัท ไอชิน ทากาโอกะ ประเทศไทย หรือ ATTG คือ บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภท เหล็กหล่อ และอลูมิเนียม
รายใหญ่ของประเทศไทย  โดยเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น กับเครือซิเมนต์ไทย
         ในปัจจุบัน ATTG ประกอบด้วยบริษัทที่ประกอบ ธุรกิจด้านการหล่อเหล็กและอลูมิเนียม จำนวน 6 บริษัท คือ
                   1. บริษัท นวโลหะไทย จำกัด       
                   2. บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
                   3. บริษัท ไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดริ บางปะกง จำกัด 
                   4. บริษัท สยามเอที อุตสาหกรรม จำกัด
                   5. บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด   
                   6. บริษัท ไอชิน ทากาโอกะ เอเชีย จำกัด  
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Komgrich
ที่อยู่ : 101/90 หมู่20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง Amphoe Khlong Luang, Chang Wat Pathum Thani 12120
โทรศัพท์ : 0-2529-1893-5 (HR: 7602)
โทรสาร : 0-2529-1896
โฮมเพจ : http://www.attg.co.th