หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อธุรกิจ

Credit Development
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดตาม ทวงถาม เสนอแนะ ลูกค้าที่วันค้างชำระ
2. นำเสนอขออนุมัติและวิเคราะห์หาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
3. ดูแล และติดตาม ความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการผ่อนชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ

คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน อย่างน้อย 2 ปี
3. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน
4. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office word ,excel
5. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ : ดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 2 - 6 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)